Vergoeding

Energetische therapie valt onder de alternatieve/complementaire geneeswijze.
Doordat ik ben aangesloten  bij beroepsvereniging VBAG heeft u mogelijk recht op vergoeding als u aanvullend bent verzekerd en alternatieve zorg is opgenomen in uw zorgpakket.
Informeer bij uw zorgverzekering voor de voorwaarden en over de hoogte van uw vergoeding.

Dit gaat NIET ten koste van het verplichte eigen risico.

1

Advertentie