Privacyverklaring

Neem hieronder de privacyverklaring door. Heb je hierover vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.

NGKP -Gosen hecht groot belang aan de privacy van cliënten en gebruikers van deze website. We dragen zorg voor de persoonlijke informatie die je verschaft. Deze vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe de praktijk je recht op privacy beschermt en respecteert.

AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gebruik van persoonsgegevens

NGKP-Gosen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website of diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • Tijdstip van je afspraak
 • Betaling gegevens
 • IP-adres (bij het versturen van een webformulier)
 • informatie die je verstrekt tijdens een consult

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Volgens de AVG is NGKP-Gosen de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.
De cliëntgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 • Het gebruik van je gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
  • Voor het bijhouden van je dossier over je gezondheid
  • Voor het maken en plannen van een afspraak.
  • Om contact met je op te nemen als dit nodig is om dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten
  • Voor het afhandelen van de betaling

Beveiliging

NGKP-Gosen neemt voldoende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Als je het idee hebt van misbruik van je gegevens neem dan contact op.
Statistieken worden op de website bijgehouden, dit gebeurt geheel geanonimiseerd. Bij het versturen van een webformulier wordt je IP adres vermeld.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

NGKP-Gosen bewaart je zorgdossier de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de laatste behandeling)

Je hebt het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • op inzage en afschrift van je zorgdossier
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien nodig
 • op het toevoegen van een eigen verklaring aan je dossier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

NGKP behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookie verklaring

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekst bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van NGKP-Gosen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Advertentie