Energetische therapie

Energetische therapie behoort tot de alternatieve complementaire gezondheidszorg. Complementair wil zeggen dat de therapie een aanvulling is op de reguliere gezondheidszorg.
Reguliere en complementaire zorg sluiten elkaar niet uit en gaan heel goed samen.
Breng ook altijd uw huisarts op de hoogte van uw klachten.

Energetische therapie richt zich op het lichamelijk energiesysteem van een cliënt waar zich verstoringen in kunnen voordoen welke kunnen leiden tot diverse klachten en ziektes.
Energetische therapie is erop gericht deze verstoringen in het energiesysteem op te sporen en te verhelpen.
Dit heeft als doel het zelf genezend vermogen van de mens te activeren, zodat het lichaam zich kan gaan herstellen.
Klachten en ziektes kunnen hierdoor verminderen en helen. Als energetisch therapeute werk ik vanuit een holistische visie.